Finančná a ekonomická kríza, ktorej sme ešte stále súčasťou, do výraznej miery zmenila náš pohľad na bezpečnosť, peniaze a budúcnosť. Kým iba pred pár rokmi sme si boli takmer istí, že peniaze uložené na bankovom účte nás zabezpečia do budúcnosti, dnes si toto dovolí tvrdiť iba málokto. Už aj tí najopatrnejší politici pripúšťajú, že o pár mesiacov môže byť euro minulosťou. Ekonómovia na druhú stranu hrozia rizikom vysokej inflácie, ktorá jediná môže zachrániť spoločnú európsku menu.

Inflácia nemusí strašiť ľudí, ktorí žijú od výplaty k výplate. Takýto ľudia sa inflácia nemusia báť minimálne priamo. Horšie sú však na tom majetnejší ľudia, ktorí majú časť svojho majetku v úsporách. Hotovosť je jednoducho v dnešnej dobe riziková. Preto sa mnoho ľudí snaží hotovosť investovať do niečoho, o čom sú presvedčení, že si dokáže uchrániť svoju hodnotu aj za najnepriaznivejších okolností.

Mnohí skúsení ekonómovia hovoria, že jediné, čo dokáže ochrániť hodnotu, je zlato. V minulosti boli všetky peniaze kryté zlatom, dnes sú to iba nekryté papiere, ktoré fungujú na základe dôvery. Zlato si uchováva hodnotu naprieč históriou ľudskej kultúry. Zlato bolo cenené v takmer každej civilizácii, ktorá sa objavila na zemi. Je teda veľmi nepravdepodobné, že by túto svoju hodnotu stratilo.

luxusne sperky

Investícia do zlata môže byť dvojaká. Motívy tohto kroku môžu byť dvojaké. Pri investovaní do zlata sa môžeme snažiť iba ochrániť hodnotu nášho majetku, alebo sa môžeme pokúsiť priamo o zisk. Predpokladá sa, že cena zlata bude perspektívne do budúcnosti stúpať. To znamená, že zarobiť na zlate sa dá tak, že dnes ho kúpite a rok predáte za vyššiu cenu. Väčšina ľudí však investuje do zlata za účelom uchovania hodnoty. Papierovým peniazom už dôveru iba málokto. Investovanie do nehnuteľností je problematické, keďže likvidita takejto investície je veľmi problematická. Naproti tomu zlato má vynikajúcu likviditu. Zlato možno predať prakticky okamžite a môžete si byť na 100 percent istí,  že po ňom bude primeraný dopyt. Samozrejme, že však ani pri zlate nie je možné investorov ochrániť od poklesu ceny. O tom je však investovanie, bez rizika by to jednoducho nešlo. Aj v posledných mesiacoch sme boli svedkami pomerne prudkého poklesu ceny zlata, väčšinou sa však cena zlata dostala do pôvodných hodnôt.

Luxusné zlaté šperky sú jedným zo spôsobov, ako sa zviesť na vlne zlatej horúčky. Luxusné šperky majú dvoja podobu. Možno ich použiť ako darček, uplatnia sa aj ako investícia. Spotrebné veci rýchlo strácajú svoju hodnotu. Pri luxusných šperkoch tomu je tak iba veľmi zriedka. Luxusné šperky si zachovávajú umeleckú hodnotu, ale najmä hodnotu materiálov. Veď aj preto sú luxusné. Kúpa zlatého šperku je investícia do budúcnosti, takýto šperk zostane vždy hodnotou, na ktorú je možné sa spoľahnúť. Nenadarmo boli šperky vždy súčasťou rodinného bohatstva. Šperky sa dedili, o rodinné šperky sa často viedol krvavý boj. Luxusné zlaté šperky boli súčasťou národných a iných pokladov. Zlato je v centre pozornosti bohatstva už tisíce rokov. Šperky sa môžu meniť, prichádzať a odchádzať z módy, zlato však zostane vždy zlatom.  Luxusné šperky je možné vždy premeniť na obyčajné zlato a následne ho ako také predať.